Смятате ли, че КЕВР ще одобри съществени увеличения на топлинната енергия? Възможно ли е действително цените в някои градове да се вдигнат над 100%?

Не, разбира се. Високите цени, посочени в заявленията, вече много пъти обяснихме, че са нереални към днешна дата и са подадени без дружествата да са имали информация за актуалните цени.

Посочените огромни увеличения няма да бъдат одобрени, защото цената на парното трябва да е социално поносима, но високите цени в заявленията показват какви трябва да са цените на топлинната енергия, за да покриват дружествата нарастналите разходи. Има чувствително увеличение на цената на въглеродните емисии, природния газ, както и сериозна инфлация в цените на всички останали материали, които се влагат в производството.

Някои енергийни дружествата съобщиха, че поради липсата на индексация на цената на топлинната енергия, са реализирали огромни недовзети приходи. Вярно ли е?

Абсолютно и важи за всички дружества. Цената на парното е сметната на база 50 лв за природен газ, а в момента топлофикациите, които го използват, плащат над 160 лева за основното си гориво. Тази разлика е за тяхна сметка. С увеличението на цената на въглеродните емисии, положението е същото. Одобрената цена включва около 25 евро за емисии, а се търгуват за 90 евро. Отново разликата се плаща от дружествата. Всички останали ценообразуващи компоненти също са поскъпнали.

Разбрахме, че от бранша се надявате да допълнителни компенсации, но има ли значение кога ще бъдат предвидени?

Разбира се. Има огромно значение. За нас е важно тези компенсации да не се предвиждат за края на отоплителния сезон, защото това създава несигурност и невъзможност за планиране на инвестиционната и ремонтната програма на всяко дружество. Все пак всички дружества полагат усилия и за изпълнение на целите на Зелената сделка, за която също са необходими финансови средства и то не малко.

Топлофикациите мислят за реализацията на зеления преход и работят със средносрочни и дългосрочни програми, с изключение на промоционалните политики, които обикновено се планират в рамките на регулаторния период.

Споменахте Зелената сделка. Тя по какъв начин оскъпява производството на електрическа енергия, например от въглища?

Реализацията на инвестиции, които да позволят доближаване до целите на Зелената сделка води до повишени разходи за енергийна ефективност, в което влиза ремонт и рехабилитация на топлопреносната мрежа. А инвестициите в нови производствени мощности са огромни и са с много дълъг период на възвръщаемост.