С въвеждането на нови горива, щадящи природата, може да се удължи живота на въглищните централи. Това обяви председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества в България инж. Кремен Георгиев.

Според него в последните години в обществото се говори за оползотворяването на отпадъци от топлофикациите в България. Зелените организации казват, че това замърсява околната среда. Топлофикациите твърдят, че включването на преработени отпадъци в енергийния микс, подобрява влиянието на дружествата върху околната среда. Така и не се разбра кой е прав и кой се опитва да трупа дивиденти на чужд гръб.

Истината е, че Европейският съюз подкрепя производството на енергия с гориво от отпадъци. Проблемът по-скоро е какво ще се случи с голямото количество отпадъци, които попадат на открити депа по цялата страна. Какво ще правим, когато се запълнят? Никой не говори за този проблем.

"За мен въвеждането на РДФ гориво от отпадъци в енергийния микс на централите на въглища е отлична технология, чрез която да подобрят екологичните си показатели, с което изпълняват изискванията на ЕС за намаляване на емисиите въглероден диоксид", казва инж. Кремен Георгиев.

Той обясни също така, че в момента горивото от преработени отпадъци, биомасата и природният газ остават най-добрите варианти за заместване на въглищата, от които все пак заради европейските изисквания трябва да се откажем. Той припомни, че целта на ЕС е през 2050 година да няма източници на въглероден диоксид.

"Изпълнението на целта на ЕС за въгленеутрална икономика през 2050 година ще е трудно за нашата страна, защото огромна част от енергията се произвежда от централи, които използват въглища. За това въвеждането на нови горива, щадящи природата и постепенното пълно заместване на въглищата, е единствената възможност за удължаване на живота на въглищните централи", каза още инж. Георгиев.