"Топлофикация Сливен" ЕАД заменя част от въглищата, които използва за производство на топлинна енергия, с екологично гориво. По този начин значително ще бъдат намалени разходите за въглеродни емисии. Това обявиха от Ръководството на Дружеството и разясниха, че за нуждите си ТЕЦ-ът използва предимно въглища и брикети, които са скъпи. Отделно е необходимо да закупуват така важните въглеродни емисии, които се търгуват на борсов пазар и последната година цената им нарасна повече от 3 пъти.

Инж. Ангел Ангелов, председател на Борда на директорите на "Топлофикация Сливен" ЕАД, подчерта, че в момента целят да заменят 10% от въглищата с биомаса. "Плановете на Ръководството са до 2019 г. ползването на екогорива да достигне 20%., допълни още той. По думите му разходите за въглеродни емисии на сливенската топлоцентрала ще се намалят осезаемо, което би подобрило значително финансовото състояние на Дружеството. Като друг изцяло екологичен алтернативен източник на гориво сливенското предприятие използва пресована слама и дървесина. С внедряването на тези нови горива не е необходимо да се променя горивната инсталация на Централата.

Инж. Ангел Ангелов посочи, че продажбите на топлоенергия от "Топлофикация Сливен" ЕАД са много добри, както и че се наблюдава увеличение на абонатите, но и уточни, че едновременно с тази позитивна тенденция, през последните години многократно нарастват и разходите на Дружеството. Това е основната причина, която е накарала Ръководството да търси алтернативни източници на енергия.

"Опитваме се да предприемем навременни мерки, които да подобрят екологията и да удължат живота на "Топлофикация Сливен" ЕАД" възможно най-много, допълва инж. Ангелов.

Началникът на Борда на директорите припомни, че "Топлофикация - Сливен" ЕАД започва да работи през далечната 1969 год. и осигурява топлинна енергия на 14 000 битови абонати, както и на общини, болници, детски градини и предприятия на територията на областта. Стопанските абонати на "Топлофикация Сливен" ЕАД са повече от 300. Дружеството има възможност да произведе около 60 мегавата на час топлинна енергия в студените зимни дни.

"Продължаваме да работим усилено и да търсим възможности за директни продажби на електроенергия към големите стопански обекти. Както досега основната ни цел е да доставяме качествена енергия в домовете на нашите абонати и да се грижим за екологията на Дружеството. С осъществяването на планът за регулярно изгаряне на RDF и биомаса в производствената дейност ще постигнем няколко основни цели, които включват намаляване на количеството твърди битови отпадъци, които подлежат на крайно депониране, осигуряване на алтернативно гориво за производство на енергия с добри екологични показатели, намаляване на разходите за депониране на отпадъци на територията на община Сливен, намаляване на използваните количества изкопаеми горива, спазване на европейски директиви за управление на отпадъците и ограничаване емисиите от парникови газове в резултат от редуциране използваните количества изкопаеми горива", увери инж. Ангелов.