През последните 20 години структурата и произходът на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страните от ЕС са се променили драстично. Инвестициите от Китай са нараснали 6 пъти, от Бразилия - 10 пъти, а тези от Русия са се удвоили, като в последно време се насочват към високотехнологичния сектор и често чрез компании с държавна собственост или с връзки с правителства.

ПЧИ имат трансгранични въздействия, които сега могат да бъдат анализирани. Към момента обаче едва половината - 14 държави от ЕС (Австрия, Дания, Германия, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания и Обединеното кралство) имат механизми за скрининг на ПЧИ.

Във връзка с това Европейският парламент одобри на 14 февруари създаването на първия инструмент на равнище ЕС за подлагането на скрининг на ПЧИ - от съображения за сигурност, като намерението е да се защитят стратегически сектори, съобщи пресслужбата на ЕП.

Макар ЕС да остава отворен за инвестиции, ПЧИ ще трябва да подлежат на проверка, за да се установи дали представляват заплаха за стратегическите интереси на ЕС. Новите разпоредби по отношение на начина за извършването на скрининг, неофициално договорени от преговарящите от ЕП и министрите на ЕС, бяха подкрепени с 500 гласа "за", 49 гласа "срещу" и 56 гласа "въздържал се".

Гласуването на Европарламента създава първата система на равнище ЕС, която подкрепя скрининга на ПЧИ от държавите членки от съображения за сигурност и защита на обществения ред.

Защита на стратегическите сектори

Новият регламент защитава ключови инфраструктури, като тези в областта на енергетиката, транспорта, комуникациите, данните, космическото пространство и финансите, както и технологии, включително полупроводници, изкуствен интелект и роботика.

Преговарящите от ЕП добавиха области като водния сектор, здравеопазването, отбраната, медиите, биотехнологиите и хранителната сигурност.

Ще има по-голям партньорски натиск

Евродепутатите засилиха механизма за сътрудничество, така че той да включва обмен на информация между държавите членки на ЕС, които могат да представят коментари за ПЧИ, насочени към други държави членки. Европейската комисия може да поиска информация и да предоставя мнение на държавата, в която се планира инвестицията, но окончателното решение остава на засегнатата страна.

Очаква се Съветът на ЕС официално да подкрепи споразумението на 5 март. Регламентът ще влезе в сила 18 месеца след публикуването му в Официалния вестник на ЕС.