Интерактивна карта за първи път показва плановете за развитие на транспортната инфраструктура на България и свързаните региони до 2040 година. В нея се съдържа информация за обекти от пътната и железопътна инфраструктура, интермодални терминали, летища, пристанища, вътрешни водни пътища, нови мостове и тунели, които ще се реализират на етапи до края на периода.

Картата представя плановете на държавата за проектите, които ще се реализират в районите за планиране на страната, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Картата визуализира проекти от основната и широкообхватна Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), които са в експлоатация през 2022 година или ще бъдат завършени до 2030 година. Включени са също стратегически важни за България обекти, които се очаква да бъдат пуснати в експлоатация до 2040 година. Завършването на проектите е предвидено на различни етапи в рамките на този срок.

На картата са представени и стратегическите инфраструктури проекти във фаза подготовка за предпроектно проучване. Предвижда се активна работа по изграждането на още 4 моста на река Дунав - при Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра. Предприети са действия по подготовка за построяването и на още един тунел под Стара планина, при с. Вонеща вода, съчетано с модернизирането на пътя Велико Търново-Димитровград през Прохода на Републиката.

Посочени са и градовете, които са допустими за участие по проект "Зелена мобилност". Целта му е да насърчи устойчивата градска мобилност чрез развитие на екологичен, безопасен, функционален и енергийно ефективен транспорт. За подобряване състоянието на обществения градски транспорт и насърчаване на "зелената мобилност" 40 български общини ще могат да кандидатстват за средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Отделните обекти са означени с пиктограми или линии, а с различни цветове са обозначени пътните и железопътни проекти, които ще се реализират със съответните срокове в периода до 2040 година.

Освен легенда, картата дава възможност за опериране с нея. Може да се избира каква част от информацията да се вижда на екрана. При кликване върху елемент се отваря "прозорец", в който се съдържа описанието на съответния проект, като там, където описанието е дълго, е предоставена възможност за отваряне в *.jpg файл (накрая на "прозореца").

Картата е публикувана на интернет страницата на МРРБ - тук >>.

Тя е разработена от междуведомствена работна група под ръководство на доц. д-р Васко Василев - съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, и Стоян Новаков - заместник-министър на транспорта и съобщенията, и технически оформена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.