Insurance Europe публикува своя отговор на Европейската комисия относно нейните предложения за дигитална такса.

Разпределението на данъчните права между страните трябва да бъде решено в световен мащаб, за да се избегнат тарифни войни, подчертават от организацията. Според застархователите всяко предложение на ЕС трябва да се основава на решението, договорено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за да се избегнат припокривания и риск от двойно данъчно облагане.

Insurance Europe посочва, че: евентуалното данъчно облагане на дигиталния бизнес и дейности не бива да възпрепятства продължаващата дигитализация на икономиката. Важно е да се подчертае, че докато застрахователите и презастрахователите нямат силно дигитализирани бизнес модели, данните са от решаващо значение за техните дейности.

"Застраховката вече се облага с косвени данъци въз основа на местоположението на покрития риск, което често съвпада с местоположението на потребителя. Те включват данъци върху премиите, чиито икономически разходи са значителни за цялата индустрия. Следователно всяко допълнително данъчно облагане вероятно ще доведе до увеличени разходи за потребителите", пише още в позицията.