Годишната инфлация в еврозоната е останала стабилна на равнище 1 процент през август, колкото бе и през юли, информира на сайта си европейската статистическа служба Евростат.

Миналата година показателят през август е бил на равнище 2,1 на сто.

В целия ЕС равнището на инфлация също е останало без промяна през август - 1,4 на сто. Миналата година показателят е бил на равнище 2,2 процента

Най-ниска е била инфлацията в Португалия (-0,1 на сто), Гърция (0,1 на сто) и Испания (0,4 на сто). Най-голямо поскъпване е имало в Румъния (4,1 процента), Унгария (3,2 процента), Холандия и Латвия (по 3,1 на сто).

В България годишната инфлация леко се е понижила през август до 2,5 на сто спрямо 2,6 процента през юли.

Най-голям принос за инфлацията в еврозоната имат услугите (0,60 процентни пункта) и храните, алкохола и тютюневите изделия (0,40 процентни пункта).