Годишната инфлация се е ускорила до 2,2 на сто в ЕС и до 2,1 на сто в еврозоната през юли, съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

Предходният месец инфлацията бе на ниво съответно 2,1 на сто и 2 на сто.

През юли 2017 г. инфлацията бе 1,5 на сто в ЕС и 1,3 на сто в еврозоната.

България е сред европейските страни с най-силно ускоряване на инфлацията миналия месец, отчетено на годишна основа. През юли 2017 г. инфлацията в страната ни бе едва 0,6 на сто, припомня Евростат.

Най-висока юлска инфлация се отчита в Румъния (4,3 на сто), България (3,6 на сто), Унгария (3,4 на сто) и Естония (3,3 на сто).

Най-бавен е бил инфлационният темп в Гърция (0,8 на сто), Дания (0,9 на сто) и Ирландия (1 на сто).

Спрямо юни 2018 година, годишната инфлация се е понижила в девет страни членки, останала е стабилна в шест и се е повишила в тринайсет.

През юли тази година най-силно за ускоряването на инфлацията са допринесли категориите на енергията (0,89 процентни пункта), услугите (0,64 процентни пункта), храните, алкохола и тютюна (0,49 процентни пункта), а неенергийните промишлени стоки са поскъпнали с 0,12 процентни пункта.