През юли заетостта в САЩ се увеличи стабилно със 164 хиляди нови работни места, докато нивото на безработица остана близо до 49-годишното дъно, достигнато преди няколко месеца, което е сигнал, че американският трудов пазар продължава да бъде силен въпреки предизвикателствата пред водещата световна икономика.

Неселскостопанската трудова заетост се увеличи през юли със 164 000 нови работни места, оправдавайки очакванията на финансовите пазари за растеж с около 165 000, показват данни на Министерството на труда.

В същото време сумарните данни за предходните два месеца претърпяха низходяща ревизия с общо 41 000 работни места, като тези за май бяха ревизирани надолу до едва 62 (от предишна оценка за растеж със 72 000), а тези за юни - надолу до 193 000 (от предишна оценка за ръст с цели 224 000).

През първите седем месеца на текущата година осреднената месечна трудовата заетост в САЩ се повишаваше със 165 000, което е доста под средномесечното темпо на растеж от 223 000 през 2018-а година, но остава значително над необходимият ежемесечен растеж на новите работни места с около 100 000, за да е в крак с увеличаване на населението в трудоспособна възраст.

В същото време безработицата в САЩ стабилизира на юнско ниво от 3,7% при очаквания за слабо понижение до 49-годишно дъно от 3,6%, достигнато през април и май (най-ниска безработица от декември 1969-а година). Основна причина за това е увеличаването на дела на американците, търсещи работа, или т.нар. "норма на заетост", която се повиши изненадващо през юли до 63,0% от 62,9% месец по-рано и напредва над 40-годишното дъно от 62,4%, достигнато през септември 2015 година (най-ниско ниво от 1977 година).

През юли в частния сектор на американската икономика бяха разкрити 148 000 работни места, а в държавния сектор бяха добавени 16 000 работни места., голяма част от които вероятно се свързват с предстоящото официално преброяване на населението в САЩ през 2020-а година.

Броят на наетите в сферата на професионалните и бизнес услуги се увеличи с 31 000, в здравеопазването - с 30 000, докато в промишлеността бяха разкрити 16 000 нови работни места, а в строителството - по-скромните 4 000.

Средното почасово заплащане на труда в САЩ пък нарасна през юли с 8 цента, или с 0,29% спрямо юни, достигайки 27,98 долара на час. На годишна база осредненото заплащане на труда нарасна с 3,2% при очаквания за ново повишение с 3,1%. Тези малко по-високи от очакваното данни обаче едва ли са сериозен сигнал за засилващ се инфлационен натиск и все още са под растежа на заплащането с 3,4% от месец февруари. Продължителността на средната работна седмица пък се понижи до 34,3 часа при очаквания за стабилизация в 34,4 часа.

Днешният очаквано стабилен доклад за пазара на труда в САЩ през юли едва ли ще има голяма тежест при определяне на лихвената политика на Фед на следващото заседание през септември.

От една страна докладът е факт, след като в сряда Фед вече намали лихвата с 25 базисни пункта до диапазона между 2,00% и 2,25%. От друга страна данните за пазара на труда през юли идват в момент на нова ескалация на търговското напрежение между САЩ и Китай, след като президентът Доналд Тръмп обяви мита от 10% за допълнителен китайски внос на стойност 300 млрд. долара, които да влязат в сила от 1-ви септември. Това означава, че американската икономика продължава да бъде изправена пред най-голямата заплаха, свързана с тази търговска война.