Брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС се е свил с 0,1% през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение с предходните три месеца и с 1,2% на годишна база. Това сочат данните на Евростат, предаде БТА.

За сравнение, през първото тримесечие на текущата година БВП на САЩ се е увеличил с 1,6 на сто на тримесечна основа и с 0,4 на сто на годишна.

На тримесечна база спадът на икономиката в еврозоната е с 0,3 на сто, а на годишна - с 1,3 на сто.

Припомняме, че през четвъртото тримесечие на миналата година понижението бе с 0,4 на сто в ЕС и с 0,6 на сто в еврозоната след силното възстановяване през предходния тримесечен период с растеж от съответно 11,7 на сто и 12,6 на сто.

Сред страните членки най-силен растеж отчитат: Ирландия (7,8 на сто) и Хърватия (5,8 на сто), следвани от Естония (4,8 на сто) и Гърция (4,4 на сто). Най-силен спад са регистрирали: Португалия (минус 3,3 на сто) и Словакия (минус 2 на сто), следвани от Германия (минус 1,8 на сто) и Латвия (минус 1,7 на сто).

Евростат отчита, че БВП на България е нараснал с 2,5 на сто на тримесечна основа, макар да се е свил с 1,8 на сто на годишна.

Заетостта

в ЕС е намаляла с 0,2 на сто, а в еврозоната - с 0,3 на сто през първото тримесечие спрямо предходния тримесечен период след растежа с 0,4 на сто и в двете зони през последното тримесечие на 2020 година.

Спрямо първите три месеца на миналата година заетостта се е свила с 1,6 на сто в ЕС и с 1,8 на сто във валутния съюз.

Сред страните членки показателят е с най-голям растеж в Унгария (1,1 на сто), Испания (1 на сто), Кипър и Литва (по 0,8 на сто), а с най-значително понижение - в Латвия (минус 3,9 на сто), Гърция (минус 1,7 на сто) и Словакия (минус 1,1 на сто).

В България заетостта е намаляла с 0,7 на сто спрямо предходното тримесечие и с 2,5 на сто спрямо първите три месеца на 2020 година, сочат данните на европейската статистика.