Часовото време не трябва да се сменя - това беше общото мнение на участниците в обществена дискусия, организирана от евродепутата Момчил Неков днес в Дома на Европа в София.

В нея се включиха представители на БТПП, работодателски и неправителствени организации от сферата на земеделието.

Според Момчил Неков е по-добре смяната на часовото време да отпадне през 2020 г., за да има възможност за повече обсъждане на темата. Трябва да се направи калкулация как се отразява и какви са печалбите и загубите съответно при лятно и зимно часово време, а и на европейско равнище да може максимално да се синхронизират часовите зони, отбеляза той. Неков смята, че трябва да се направи по-голямо обществено обсъждане, за да се разгледат плюсовете и минусите, и да има обща позиция по темата.

От БТПП заявиха подкрепа за избирането на зимното часово време и посочиха, че най-целесъобразно би било, ако стандартното, тоест т.нар. зимно време, се въведе в рамките на целия ЕС. Изглежда малко хаотично всяка една страна да решава на национално ниво и да избира една или друга възможност, коментираха от БТПП. Според тях е необходимо да се проведе национално проучване.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България биха избрали лятното часово време, защото това би донесло ползи в сферата на туризма, земеделието и строителството. Преминаването към различни времена е станало заради пестене на електроенергия, но по наши изчисления ползите са около 4 милиона годишно, а загубите са около 400 милиона лева, отбелязаха от Асоциацията. Според тях изборът на време трябва да се определи с единен подход за територията на целия ЕС.

От Съюза за стопанска инициатива също посочиха, че ги смущава възможността всяка държава от ЕС да взема решение за избора на часово време и изразиха мнение, че това би довело до объркване и в стопанския живот, и в комуникацията. ЕС, отчитайки мнението на всяка държава членка, би трябвало да намери подхода, в който да се излезе с общо решение по въпроса, коментираха от Съюза.

От асоциацията по етерични масла смятат, че от гледна точка на икономическия ефект лятното часово време обслужва по-адекватно селското стопанство и земеделието. Те обясниха, че в розопроизводството и производството на етерични например има специфика при брането на розовия цвят, защото то трябва да се прави много рано. Една по-продължителна светла част на деня би имала категорично по-голям икономически ефект, посочиха от асоциацията и отбелязаха, че това касае и други сектори на земеделието, а и туризма.

От националната овцевъдна и козевъдна асоциация са по-скоро за зимното часово време. Всяка промяна се отразява крайно негативно на продуктивността,защото животните имат изграден условен рефлекс, отбелязаха от организацията. Те също смятат, че в ЕС трябва да има и единно мнение дали да бъде избрано лятно или зимно часово време.

Европейската комисия предлага през 2019 г. в ЕС да се премахне сезонната смяна на часовото време, като на държавите членки се даде възможност да решат кое часово време желаят да прилагат като постоянно - лятното или зимното. Всяка държава трябва до април 2019 г. да съобщи кое часово време иска да прилага като постоянно - лятното или зимното.

Резултатите от допитване на комисията показаха, че 84 на сто от отговорилите предпочитат смяната на часовото време да се премахне.