Хората по света имат повече доверие в компаниите си, отколкото в политическите лидери, сочи мащабно проучване, което подсказва преобладаваща несигурност и песимизъм преди Световния икономически форум в Давос, предаде Ройтерс.

Според годишното проучване "Еделман тръст барометър" всеки пети човек вярва, че икономическата, политическата и социалната система работи за тях, докато близо 60 процента са на мнение, че търговските конфликти се отразяват отрицателно на компаниите им и излагат на риск работните им места.

Песимистичните настроения са по-засилени в развитите пазари, начело с Япония, където 84 процента от "широката общественост", т.е. като се изключи т.нар. информирана общественост, която се състои от хора с висше образование, печелещи над средното равнище и редовно осведомяващи се, не вярват, че ще живеят по-добре след пет години. Следва Франция със 79 процента и Великобритания - със 72 процента. Това е доста над средното равнище от 49 процента за проучването, обхващащо 27 страни.

На фона на ниското доверие, че политиците ще оправят проблемите им, хората се обръщат към компаниите, като 75 процента посочват, че имат доверие в работодателя си спрямо 48 процента в правителството и 47 процента в медиите.

Главните изпълнителни директори сега трябва да бъдат видими, да показват лична ангажираност, заяви Ричард Еделман, който ръководи компанията за маркетинг и комуникации, поръчала проучването.

По думите му в света има недостиг на лидери.

Оптимизмът е на по-високо равнище в САЩ, където близо половината от широката общественост са на мнение, че ще живеят по-добре след пет години. Съответстващата цифра тук е 62 процента за по-високо образованата, повече печелещата "информирана общественост".

"Борсата беше много добре, намаляването на ограниченията и по-ниските данъци за богатите - доста добре, ако си от елита," коментира данните за САЩ Еделман.

Проучването се основава на мненията на над 33 000 души и е направено в периода 19 октомври - 16 ноември. То се публикува на фона на започващата днес среща в швейцарския планински курорт Давос, където тази година се събират 3000 ръководители на компании и световни лидери.