Всички магазини във Виена на концерна РЕВЕ - веригите за хранителни стоки Била, Пени, Меркур, дрогериите Бипа и бензиностанциите, в които има магазини на концерна, ще приемат за изследване тестовете на всички, които искат да проверят дали са положителни за Covid-19. Целта на акцията е да бъде спряно разпространението на заразата в австрийската столица. Тестването става чрез гаргара - метод, разработен от виенски специалисти .

Безплатната тестова програма "Всички правят гаргара" е достъпна за цялото население. Включването на допълнителни лаборатории и други партньори за проекта ще увеличат мрежата на тестване в най-близко бъдеще.

Как изглежда конкретно проектът: комплектите за тестване могат да се получат от всички 152 градски филиали на дрогериите Бипа, тестовете могат да се предават в 623 филиали на концерна РЕВЕ. В бензиностанциите това може да става и в почивните дни.

Създателите на проекта подчертават, че гражданите на столицата са на максимум пет минути път с транспорт до най-близкия предавателен пункт, а 70 процента от тях - на максимум пет минути път пеша. Лабораторните капацитети са увеличени така, че да поемат седмично до 1,4 милиона проби. При необходимост този капацитет може да се увеличи.

Бързият анализ на пробите е възможен чрез нова система на групиране, като се сумират групи по десет проби, които се анализират едновременно. По метода ПСР дори една единствена леко положителна проба може да се докаже в групата. В такъв случай всички проби се изследват поотделно, за да бъде идентифицирана положителната. Резултатите се получават след 24 часа.

Проектът ще бъде използван от всички, които искат да се проверят или се нуждаят от негативен тест, за да отидат на фризьор или в обект от търговската мрежа. Работещите във Виена, които ще трябва да представят седмични отрицателни тестове, също ще бъдат улеснени. Програмата е достъпна и за всички хора от другите провинции, които работят в австрийската столица.

Също така учениците, които след удължената Великденска ваканция ще бъдат проверявани за КОВИД-19, могат да ползват програмата. Вече е сключено споразумение за ползване от училищните занимални, в които е осигурена грижа за малките ученици до пети клас в дните на дистанционно обучение, в случай че родителите им не работят от къщи.

Всички, които имат желание да участват в програмата, трябва да си свалят от интернет-страницата на проекта баркод, срещу който получават четири тестови комплекта. Регистрацията и вписването на номера на пробата става на страницата на производителя, която е свързана с програмата "Всички правят гаргара".

Приложение с обяснение как се прави тестът чрез гаргара е преведена на десет езика, сред които и български. Методът е признат от институциите, самоличността се установява посредством дигитална документация. Ако ползващият услугата иска да се идентифицира, трябва при изготвяне на профила си да заснеме с камера паспорт, лична карта или здравна книжка. Удостоверяването на самоличността не е задължително, приложението действа и без тази функция. В такъв случай резултатът от теста не може да се ползва за "пропуск", а само като удостоверение за здравословно състояние.