За девет месеца, от началото на годината до края септември, игралната индустрия в България е генерирала приходи за държавния бюджет в размер на 174,4 млн. лв. За цялата 2017 г. хазартните компании са платили данъци в размер на над 200 млн. лв. Това отчете Ангел Ирибозов, председател на Българската Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия(БТАПОИИ) по време на откриването на 11-ото издание на Балканското изложение на игралната и развлекателна индустрия (BEGE).

Според Ирибозов има ръст от около 5% на броя на инсталираните игрални съоръжения, като към края на септември има регистрирани 876 игрални зали и 27 казина.

От данните на БТАПОИИ става ясно още, че за деветмесечието в държавната хазна са постъпили 54,164 млн. лв от алтернативни данъци върху хазартната дейност по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Над 82 млн. лв. са събраните такси от залагания. От онлайн хазарт в бюджета са постъпили близо 29 млн. лв., като по думите на Ангел Ирибозов залаганията през глобалната мрежа вече заемат едва 1,6% от хазартната индустрия, но пък това е със 7% повече спрямо 2016 г.

През 2018 г. броят на регистрираните онлайн организатори се увеличават с един, като броят им вече е 12 с 13 сайта и издадени 29 лиценза за различни видове игри. 

По отношение на лотарийните игри стана ясно, че за 2017 г. Българският спортен тотализатор е провел 104 тиража и са реализирани постъпления от числови игри в размер на близо 113 млн. лв., което е със 7% по-малко отколкото през 2016 г., когато също е имало 104 тиража, но акумулираните постъпления са били 120 млн. лв. За изминалата година трима участници са спечелили джакпот от над 1 млн. лв.

Сред основните изводи от конференцията бе, че притесненията на бранша в световен мащаб за масова миграция на потребителите към онлайн хазарт не са се оправдали. Според проучване приходите на сектора за миналата година възлизат на 500 млрд. долара, като приходите от онлайн гейминг са около 10% от тази сума.