910 милиона евро е стойността на новия пакет положителни компенсаторни мерки в проектобюджета, който гръцкото правителство внася днес за обсъждане в парламента на страната, съобщава агенция АНА-МПА.

В бюджета се предвижда намаление на данъка върху недвижимата собственост с 260 милиона евро, намаляване на осигурителните вноски на свободните професии, самонаетите лица и земеделците със 177 милиона евро, жилищни субсидии за 400 милиона и субсидиране на осигурителните вноски на млади работещи на стойност от 51 милиона.

Според доклада на Съвета по публични финанси тази година първичният излишък достига до 3,98 процента от БВП. През 2019 г., след приспадане на положителните компенсаторни мерки и отмяната на предвиденото намаляване на пенсиите, първичният излишък ще бъде 3,6 процента от БВП или 6,945 милиарда евро, което ще остави буфер от 199 милиона евро над целта от 3,5 процента от БВП.

Гърция е една от десетте държави членки на еврозоната, бюджетите на които са в съответствие с Пакта за стабилност и развитие за 2019 г., се казва в позиция на Европейската комисия по отношение на проектобюджетите, която е публикувана днес в рамките на европейския семестър. Останалите страни са Германия, Ирландия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия и Финландия.