Министърът на финансите Владислав Горанов съобщи, че основните показатели в есенната макроикономическа прогноза показват запазване на очакванията за икономически растеж за периода 2019 - 2021 г.. Растежът на БВП се очаква да е 3,7 на сто за 2019 г. Министърът каза това при откриването на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес, на което ще бъде обсъден проектът на Закон за държавния бюджет на България за 2019 г. и проектът на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. като мотиви към него. Ще бъдат разгледани също проектозаконите за бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

Горанов посочи, че високите международни цени от последните месеци на суровините и високото вътрешно търсене са фактор за повишаването на цените, което ще се ускори през 2019 г., след което този ефект ще започне да отслабва.

Прогнозната средногодишна инфлация е 3 на сто за 2019 г., 2,5 на сто и 2,3 на сто през следващите две години. Ще продължи тенденцията за понижаване на нивото на безработица, което достига до исторически най-ниски, до думите на министъра, стойности от 5,4 на сто през 2018 г. до 4 на сто през 2021 г., а 2020 г. - 4,3 на сто.

По отношение на фискалните цели и параметри министърът каза, че очакваното изпълнение за тази година показва подобрение на бюджетното салдо и се очаква превишение на приходите над разходите в края на годината в размер на около 0,5 на сто от прогнозния БВП спрямо ревизираната програма за 2018 г. За 2019 г. е предложено минимално превишение на разходите над приходите в размер на 0,5 на сто от БВП и балансирана бюджетна позиция след това - от 2020 и 2021 г. Към края на годината се предвижда държавният дълг да отбележи спад до 22,2 млрд. лева. Като в дял от БВП очакваме в следващата година той да спадне до ниво от 22 млрд. лева, а към края на 2021 г. да стане 19,1 на сто от БВП и в края на прогнозирания период, заради увеличението на номиналния размер на БВП и погасяванията на текущия дълг, да е 16,5 на сто от БВП, каза Горанов.