Ако се приеме идеята два процентни пункта от подоходния данък на хората да остава в общините по местоживеене, по-богатите общини ще станат още по-богати, каза в минутите за парламентарен контрол министърът на финансите Владислав Горанов.

Министърът отговори на въпрос на народния представител Дора Янкова относно политиката на правителството за разпределение на средствата от централния бюджет за общините, предаде БТА.

Изземването на финансов ресурс от общините, който според изчисленията е около 700 млн. лева годишно, ще ограничи възможностите на държавата да прави т. нар. кохезионна политика, каза Горанов. Той предложи да се обсъди отново идеята общините да въведат подоходен данък за своите жители, с парите от който да покриват разходите си. Когато предложихме тази идея, реакцията на представителите на местната власт беше изключително негативна - те не желаят да поемат отговорност с мерки, които биха настроили обществото срещу кмета. Децентрализацията не е свързана само с права, а и поемане на отговорност, отбеляза Горанов.

Дора Янкова каза, че за разлика от България, в цяла Европа подоходните и корпоративните данъци се разделят между държавата и общините и призова за по-смела финансова децентрализация.