В периода от 1 до 10 януари 2021 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2020 г. и превключване работата на информационните системи за 2021 г., съобщиха от Приходната агенция.

Физическите лица, които подават годишната си декларация за облагане на доходите, могат да подадат своята декларация чрез електронната услуга със стартирането на кампанията от 11 януари 2021 г. Подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на НАП също ще започне тогава.

Плащания към НАП в последния работен ден

На 31 декември 2020 г. в 10,00 часа ще бъде прекратена възможността за плащане през виртуален ПОС на НАП, като:

  • плащания без такса чрез е-услугата Виртуален ПОС на НАП ще се приемат до 10,00 ч. на 31.12.2020 г.
  • плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП могат да се извършват до 12,00 ч. на 31.12.2020 г.

Подаване на Декларации за облагане с корпоративни данъци

Подаването на декларациите чрез електронната услуга ще започне на 01.03.2021 г. Промяната в началната дата е заради промени в законодателството.

Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна в периода от 5-и до 10 януари, но резултатите от обработката на подадените данни ще бъдат изпращани от НАП поетапно след 11 януари 2021 г. Справочната информация в този период ще е актуална към 4 януари 2021 г. За тези обстоятелства е уведомена Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", отбелязва НАП.

Регистрираните по ЗДДС лица ще могат да подават справки-декларации и VIES- декларации по ЗДДС чрез е-услугата на НАП от 1 януари, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 11.01.2021 г.

Възстановяване на прекъснати здравно-осигурителни права в периода 1-ви -10 януари 2021 г. (чрез плащания на здравни вноски от граждани) може да се извършва само по банков път чрез търговските банки.

Здравният статус, който НАП ще публикува на 1 януари 2021 г., ще бъде актуален с данни към 31 декември 2020 г. с изключение на плащанията от търговските банки, които ще бъдат актуални към 30.12.2020 г. Здравният статус няма да се актуализира в периода от 1-ви до 10 януари. Ако в този период се плати през търговска банка, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП. Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 11 януари и тя ще включва всички данни към 10 януари 2021 г.

Подаването на Декларация образец 7 в периода от 1-ви - 10 януари ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 11 януари.

Удостоверяването на непрекъснати здравно-осигурителни права в периода от 1-ви до 11 януари ще става в офиса на НАП по постоянен адрес с хартиен документ.

Информация от данъчно-осигурителната сметка

В периода от 1-ви до 10 януари 2021 г. информацията за задълженията и плащанията, визуализирана чрез е-услугите на НАП ще бъде актуална към 31.12.2020 г. На 11.01.2021 г. след приключване на дейностите по годишното приключване, данните ще бъдат актуализирани.

Достъп до електронни услуги

Физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП за периода от 1-ви до 10 януари 2021 г. вкл., със следните изключения:

  • няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация.
  • няма да функционира електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ.
  • няма да функционира електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК).

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 (на цена, съобразно тарифата на съответния оператор).