От началото на годината са изплатени 2.5 млн. лв. забавени възнаграждения след намесата на Главната инспекция по труда. Това съобщиха от ГИТ и посочиха няколко примера.

По повод станалите публично известни в последните дни случаи, които засягат изплащането на възнагражденията в няколко предприятия, ИА "Главна инспекция по труда" (ГИТ) е упражнила всички свои правомощия, се казва в съобщението.

Обезщетения в мина "Оброчище"

Благодарение на Инспекцията по труда работниците и служителите на мина "Оброчище" придобиха право да получат обезщетения за неизплатени възнаграждения от Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите, след като съдът стартира процедура по несъстоятелност за дружеството - концесионер на мината по искане на Инспекцията. Евентуалното прекратяване на делото няма да ги лиши от тази възможност, посочват от ГИТ.

ГИТ продължава да съдейства на всички заинтересувани институции с предоставяне на документи, събрани в хода на многобройните проверки, извършвани в дружеството от началото на възникването на проблема до момента. В търговските дела по несъстоятелност, инициирани от ГИТ заради неизплатени възнаграждения обаче, Изпълнителната агенция няма статута на кредитор, тъй като не предявява свои вземания, поради което няма задължения да предплаща разноски, както и да участва в събранията на кредиторите.

Обувният цех в Дупница

По отношение защитата правата на работещите в цеха за производство на саи за обувки в Дупница, които подадоха заявления за прекратяване на трудовите договори, основно поради неизплатени заплати, служители на ГИТ проследиха оформянето на документите да бъде законосъобразно, включително и за начисляване на дължимите обезщетения.

Към настоящия момент са издадени заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение и трудовите книжки на всички, подали заявления за напускане. ГИТ подготвя и документи за иницииране на производство по несъстоятелност, откриването на което ще даде възможност на потърпевшите да получат обезщетения от Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите.

Инспекцията по труда упражнява контрол в предприятието от февруари, когато възникна проблемът с редовността на изплащането на възнагражденията и благодарение на инспекторите по труда работещите получиха забавената част от възнагражденията си за м. февруари, се посочва в съобщението.

Какво се случва по спирките в Ямбол

За да бъдат защитени в най-голяма степен правата на работещите във фирмата, обслужваща павилионите на спирките на градския транспорт в Ямбол, е потърсено съдействието на прокуратурата, предвид факта, че в Търговския регистър няма вписан управител. Това възпрепятства работата на контролните органи на Инспекцията по труда, тъй като ги поставя в невъзможност да приключат административното производство.