Trayport Limited (Trayport) и "Газов Хъб Балкан" ЕАД обявиха днес сключването на споразумение за прилагане на системата за борсова търговия (ETS) на Trayport за търговските нужди на "Газов Хъб Балкан" ЕАД. Това съобщиха от "Газов Хъб Балкан" ЕАД.

Системата за борсова търговия (ETS) на Trayport е механизъм за оферти в реално време и търговска система, която е създадена специално да подпомогне стоковите борси да предоставят електронна среда за търговия, уточниха от българското дружеството. ETS се използва широко за организиране на физически и финансови пазари.

Системата за борсова търговия осигурява на борсите единно решение за прозрачно разпространение на цените, съвпадение на интересите на клиентите и провеждане на коректна търговия. Чрез ETS борсите могат да предложат на своите търговци клиенти директен достъп до ликвидност на пазара чрез търговския екран на Trayport Joule - водещото в Европа решение за електронна търговия на енергийните пазари.

Първоначално "Газов Хъб Балкан" ЕАД ще въведе двустранни и борсови договори, които най-добре отговарят на нуждите на българските участници на пазара. Това включва краткосрочни стандартизирани продукти, съгласно Мрежовия кодекс за балансиране и стандартизирани двустранни дългосрочни договори (месечни, тримесечни, сезонни, годишни и продукти за няколко години напред), се посочва в съобщението.