Гърция получи разрешение от европейските кредитори да погаси предсрочно заеми за 2,7 млрд. долара, получени от Международния валутен фонд (МВФ), предаде ТАСС и БТА.

За това решение на управителния съвет на Европейския фонд за финансова стабилност (ЕФФС - EFSF) и създадения на негова основа Европейски стабилизационен механизъм (ЕСМ - ESM) бе съобщено от гръцкия сайт Newsit.gr.

Съветът е одобрил молбата, подадена през септември тази година от гръцкия министър на финансите Христос Стайкурас, отбелязва изданието. Молбата е одобрена, при условие че страната ще спазва задълженията, поети пред кредиторите за изпълнение на договорените реформи. Ръководството на европейските структури заяви, че се отказва от правата си на предсрочно погасяване на отпуснатите от тях заеми за Гърция, за да може Атина да изплати част от дълга си към МВФ.

"Предсрочното погасяване от Гърция на част от дълга към МВФ ще бъде изгодно както за Гърция, така и за ЕСМ. Това ще допринесе за икономия на средства, тъй като в момента Гърция се финансира от пазарите при по-благоприятни условия спрямо цената на обслужването на транша, който ще бъде изплатен на МВФ. По този начин ще бъде подобрена устойчивостта на гръцкия дълг и това ще бъде приветствано от пазарите", заяви ръководителят на европейските фондове Клаус Реглинг.

"Скъпата" част от кредита от 2,7 млрд. долара от общо 8,8 млрд. долара, получени от МВФ, бе получена при лихва от 4,91 процента годишно. Същевременно лихвите, които в момента Атина плаща по 10-годишните кредити от капиталовите пазари, се равняват на 1,6 процента. Освен това благодарение на предсрочното погасяване на част от дълга (към Фонда - бел. ред.) се подобряват индексите, отчитащи устойчивостта на държавния дълг. Очаква се това да има косвено положително влияние върху кредитния рейтинг на страната, според гръцкото финансово министерство.

Гърция ще успее и да спести 33,07 млн. евро до януари 2021 г. благодарение на разликата между лихвата по кредита към МВФ и лихвата по заемите, изтеглени за неговото погасяване.

През август 2018 г. Гърция успешно завърши третата си програма за външна макрофинансова помощ. В края на 2018 г. външният дълг на Гърция възлизаше на 192,4 процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Очаква се през текущата година показателят да се понижи с 12,8 процентни пункта до 179,6 процента от БВП.