Гръцкият първичен бюджетен излишък през 2018 г. е бил 4,4 процента от БВП, съобщава телевизия Скай, като се позовава на данни на Евростат.

Стойността на показателя е по-висока от целта от 3,5 процента, поставена в споразумението с международните институции, както и от предвидения в бюджета първичен излишък от 4,1 процента.

В абсолютна стойност първичният излишък възлиза на 8,149 милиарда евро.

Гръцката статистическа служба уточни, че първичният баланс на държавния бюджет, който е обявен от Евростат, е изчислен на основата на европейската счетоводна система ESA 2010 и е различен от определението за първичен баланс, използвано в програмата за икономически реформи за Гърция.

Разлики възникват при отчитането на приходите от приватизация, мерките за рекапитализация на банките и приходите на европейските централни банки от притежаването на гръцки държавни ценни книжа