Инвеститорите в Гърция побързаха да получат лицензи за проекти за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) през декември 2020 г., сочат данни, публикувани от гръцкия регулаторен орган RAE. След месеци закъснения в обработката, внедряването на напълно електронна система за ВЕИ проекти привлече зашеметяващите 45,5 GW в заявленията за сертификати на производители. От тях 79,8% са за слънчева енергия. Броят на подадените проекти по опростената процедура възлиза на 1 864, съобщава Balkangreenenergynews.

И двете цифри достигнаха рекорд за RAE за всички времена, въпреки че миналия месец Гърция намали стимулите за ВЕИ и въведе други мерки за запълване на значителния дефицит в специалната сметка на ELAPE за субсидии. Системата включва специални проекти и високоефективни централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Регулаторният орган ще продължи с дигитализацията

Новата система за онлайн приложения, разработена от cosmoONE, включва пространствени данни и еднократна такса. Въвеждането на сертификати на производител и целевия модел на Европейския съюз за пазара на електроенергия значително намали процедурата. RAE обеща да оцени всички заявления възможно най-скоро и отбеляза, че възнамерява да стартира електронен регистър и да създаде единна цифрова среда за всички проекти за зелена енергия.

Повечето приложения през декемврийския кръг от проекти - 1 286 на брой, бяха за фотоволтаични инсталации и са с общ капацитет от 36,3 GW. Вятърните централи представляват 8,7 GW и са предложени в общо 423 проекта. Останалото е за високоефективна когенерация - 35 предложения с общо 192 MW мощност, както и инсталации за биомаса, хидроенергия и хибридни възобновяеми източници, с малко над 100 MW мощност общо за всяка категория.

3е-news.net