Физически лица няма да могат да регистрират превозни средства от категориите М2, М3 и N3, които са предназначени за превоз на повече от 8 пътника и на тежки товари. Това предвиждат предложения за промени в Закона за автомобилните превози, публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации.

Целта на поправките е да се ограничат нерегламентираните превози на хора и товари.

Превозните средства от категориите М2, М3 и N3 ще могат да се регистрират само от юридически лица, еднолични търговци или от регистрирани земеделски производители, предвиждат текстовете.

Правила за управление на тротинетки

С поправките се регламентира и придвижването с тротинетки. Хората, които карат тротинетки, задължително трябва да носят каски, а в тъмната част от денонощието да карат с включени светлини отпред и отзад и със светлоотразителна жилетка.

Текстовете предвиждат тротинетки да могат да се движат по велоалеите, а ако няма велоалеи - най-близо до дясната граница на пътното платно. Максималната позволена скорост на движение на тротинетките се определя на 25 км/ч, поради което се забранява движението на тротинетки по булевардите и улиците с максимално разрешена скорост над 50 км/ч, по улиците от втори клас без изградена инфраструктура и в зони, забранени за велосипеди.

Въвежда се и минимална възраст за управление на тротинетка - 14 години. Лицата от 14 до 16 години могат да карат тротинетки само по велоалеи и улици с максимално разрешена скорост до 50 км/ч.

Дава се възможност на общините да определят собствени правила за тротинетките, става ясно още от публикуваните текстове.

Лицензи, системни нарушения и други регламенти

С промяна в закона се въвеждат и нови санкции за таксиметровите водачи. Ако шофьор на такси вози пътници без включен апарат, удостоверението му ще бъде отнето за една година. Същата санкция ще се прилага и ако апаратът не е преминал през задължителния метрологичен контрол.

С предложените промени се прекратява и практиката превозвачи, извършили нарушения, да прекратяват своя лиценз по собствено желание и да подадат заявление за издаване на нов. По този начин се избягва започването на административно производство по прилагане на принудителни административни мерки.

Текстовете предвиждат да не може да се иска прекратяване на лиценз по собствено желание, докато не приключи производството за отнемане на лиценза по решение на лицензиращия орган или при започнала проверка в предприятието - до нейното приключване.

Превозът на повредени пътни превозни средства, т. нар. "пътна помощ" се извършва срещу заплащане и по своята същност е обществен превоз на товари, поради което се предлага техническите изисквания към превозните средства, изискванията към водачите, както и обществените отношения, свързани с тази дейност, да се регламентират със Закона за автомобилните превози, посочва се още в мотивите на вносителя.

Липсата на регламентация на превозите с атракционна цел води до невъзможност по отношение на същите да бъде осъществяван ефективен контрол, поради което в законопроекта се предлага превозните средства, с които се извършват този вид превози, да бъдат регистрирани в съответната община, на територията на която ще се осъществяват превозите с атракционна цел. Също така е предвидена легална дефиниция на "превоз с атракционна цел", допълва се в мотивите.