Представителите на три браншови организации от горския сектор и на повече от 50 фирми се събраха на 10 май в с. Енина, Казанлъшко, за да разискват много острите диспропорции и кризата в която се намира горския бизнес и в частност дърводобивните фирми, които са основна брънка в цялостната дървопроизводствена верига. На семинара бе приета декларация и бяха направени предложения по основните кризисни точки в този сектор.

Този акт на браншовиците може да се разглежда като една първата стъпка в изразяването на техния протест.

От бизнеса изказват "умерените си очаквания" от извършените междувременно промени по върховете на МЗХГ и ИАГ в лицето на министър Десислава Танева (на снимката), а от вчера и на изпълнителния директор на ИАГ инж. Мирослав Маринов. Познаваме министър Танева като енергичен ръководител от близкото минало, макар това да беше най-силно изразено по отношение на  земеделските производители и по-слабо за горските, изтъкват браншовиците. По тяхна оценка ръководителите на 6-те горски държавни предприятия се "радват на най-висша протекция и внимание"... "и се ползват с повече властови възможности дори от самия министър (поне от опита досега).

Горските фирми изразяват своето "недоволство от техния монополизъм в действие, което се изразява в ценообразуването и в провеждането на самите процедури за дейности в горите и за продажба на дървесина".

Надигащата се вълна от протести на фирми от дърводобива и общо на горски предприемачи и техни организации по региони, ще развие още и в дълбочина гледната точка на горския бизнес за който държавата се оказа мащеха, се казва в съобщение на фирмите от сектора.

Днес, 22 май, в Шумен протестират фирми от Североизточния регион на България срещу действията/бездействия на СевероИзточното Държавно предприятие. Очакват се още протести и в други региони.