Искането за увеличение на цената на топлинната енергия за софиянци с 20% е необосновано и не отговаря на актуалните цени на природния газ. Това написа на страницата си във фейсбук кметът на София Йорданка Фандъкова.

"Топлофикация София" е внесла предложението си в Комисията за енергийно и водно регулиране на база старите цени на газа и топлинната енергия. Така дружеството е спазило нормативното изискване да изпрати в КЕВР предложението си до 31 март, но в него не са отразени цени, които влизат в сила с решение на регулатора от 1 април, както и бъдещи промени в цените, отбеляза кметът.

Това е причината това искане за повишение на цената да не бъде подкрепено и да се преработи, подчерта Фандъкова.

Важната задача на ръководството на "Топлофикация София" в момента е в максимално кратки срокове след решението на КЕВР за намаляване на цените със задна дата да организират преизчисляването и приспадането на надвзетите суми на хората, заключи Йорданка Фандъкова.

Какво показват цифрите

В заявлението си за цени в периода от 1 юли 2020 г. - 30 юни 2021 г. "Топлофикация София" моли към КЕВР да утвърди еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода от 84.74 лева за мегаватчас без ДДС - 101.688 с ДДС.

В София до 1 април т.г. цената беше 95.64 лева на мегаватчас без ДДС - 114.77 лева на мегаватчас с ДДС.

От 1 април т.г. цената падна съществено до 70.32 лева за мегаватчас без ДДС - 84.38 лева за мегаватчас с ДДС.

Простата сметка показва, че поисканото от "Топлофикация София" 20-процентно увеличение (или около 20%) е всъщност от настоящата, нова цена - 70.32 лева за мегаватчас (без ДДС) - 84.38 лева, а не от цената преди намалението от 1 април. 20% над старата цена би дало нова от 114.77 лева на мегаватчас без ДДС.