България е сред петте страни в ЕС с най-нисък дял на лица с временна заетост, показват данни от анализ на Евростат за тенденциите на пазара в Евросъюза за временно наемане на работници през миналата година.

Страната ни е с дял едва от 4 процента на временно заети лица на възраст 15-64 г. през 2018 г., при среден показател за ЕС от 14 процента.

Така според данните на родната статистика у нас през миналата година е имало около 130 хиляди временно заети лица при общо 3,2 млн. души, които са били икономически активни за посочения период. Най-висок дял от лицата на временна заетост е регистриран във възрастовата група 25-55 г. - близо 100 хиляди души.

Друг фактор, който определя временната заетост, е степента на образование - тук най-много са били хората с основно или по-ниско образование - 80 хиляди, със средно - около 40 хиляди и с висше - близо 10 000.

Голяма част от временно наетите лица са били без специална квалификация, с насоченост към работническата професия, както и ангажирани с фактора "сезонност".

Факторът "сезонност" остава като един от определящите на пазара на труда, като само за последните няколко години се отчита значителен брой на работещи на временна заетост, предимно в сферите на хотелиерството, ресторантьорството, селското стопанство, преработващата промишленост, строителството и др.

Така например през 2016 г. сезонно наети са били около 24 хиляди души, през 2017 г. около 22 хиляди, а през 2018 г. - приблизително 25 хиляди.

Според експерти пазарът на кадри с недобра квалификация е значително стеснен, докато се наблюдава тенденция за търсене на специалисти с висока квалификация - технически и инженерни кадри, лекари, медицински сестри, както и професии, които изискват висока компетентност.

Така например заетите у нас лица с висше образование през м. г. са били малко над 1 милион души, докато със средно образование те са били около 1,8 млн. души, а с основно или по-ниско образование - около 400 хиляди души, тоест 2/3 от работещите българи са били със средно или ниско ниво на квалификация.

Най-много временно заети лица има в Испания

Близо всеки трети работник в Испания през 2018 г. е бил с договор на временна заетост /приблизително 28 процента/, показват данните на Евростат. Други страни с висок дял на лица, ангажирани с временна заетост е отчетен в Полша - 24 на сто, Португалия - 22 на сто, Холандия - 21 на сто, Хърватия - 19 на сто, Италия - 18 на сто и др.

На обратния полюс най-малък дял на лица с временна заетост е отчетен в Румъния - 1,1 на сто, Литва /1,6 на сто/ , Латвия /2,7 на сто/, Естония /3,5 на сто/ и България - 4 на сто, показват данните на Евростат.

В ЕС като цяло делът на служителите на временна заетост е по-висок сред по-младите служители. За лицата на възраст от 15 до 24 години този дял е 43 процента, в сравнение с 12 на сто за лицата на възраст от 25-54 г. и около 7 на сто за лицата на възраст от 55-64 г.

Делът на жените на възраст между 15 и 64 години на временна заетост в ЕС през 2018 г. е бил 15 процента, в сравнение с 14 процента при мъжете.

При съседите ни данните показват, че най-висок дял временна заетост е бил регистриран в Република Северна Македония - 15 на сто, следват Сърбия - 14 процента, Турция - 12 процента и Гърция - 11 процента, /при данни на Румъния - 1 процент и България - от 4 на сто/, сочат данните на Евростат.