Съдът на ЕС отхвърли днес искове на Полша и Унгария, които искаха да бъде отменена европейската директива от юни 2018 година, въвеждаща правилата за еднакви условия за чуждестранните работници, предадоха Белга и ДПА.

С тази директива ЕС цели да засили защитата на командированите европейски работници в друга страна от ЕС, например в строителството и услугите.

С разширяването на ЕС на изток, където животът е по-евтин, някои компании се възползваха да командироват работници с местна минимална заплата, така че благодарение на разликите в заплащането да създадат нелоялна конкуренция с евтина работна ръка от чужбина.

Новата директива разшири броя на правилата и правата в приемащата страна (колективни договори, равенство на заплащането в сектора и др.), които трябва да важат и за командирования чуждестранен работник. Въведено беше и ограничение до една години или в някои случаи 18 месеца, през които чуждестранния работник може да бъде смятан за командирован. Целта е условията на труд на командированите работници да станат възможно по-близки с тези на местните работници и да се попречи на изкривяването на правилата на конкуренцията.

Полша и Унгария се противопоставиха и внесоха искове в Съда на ЕС