Европейската сметна палата представи днес доклада за 2018 г. за финансовото състояние на ЕС. За трета поредна година оценката за редовността на отчетите е "с резерви", а не отрицателна, се отбелязва в съобщение на палатата. Значителна част от разходите на ЕС миналата година не са съществено засегнати от грешки и съществуващите грешки вече не са широко разпространени в множество разходни области, пояснява палатата. Уточнява се, че при средствата за развитието на селските райони и за сближаването между държавите от ЕС грешките не са малко.

Общият дял на нередностите при използването на средства от ЕС миналата година е бил 2,6 на сто (2,4 на сто през 2017 г. и 3,1 на сто през 2016 г.). Палатата отчита, че бюджетът на ЕС възлиза на не повече от един процент от брутния национален доход на всички държави от Общността, взети заедно. В доклада се допълва, че остава ниско използването на структурните и инвестиционните фондове, за които са осигурени половината от бюджетните средства досега.

Миналата година разходите на ЕС достигат 156,7 млрд. евро, което се равнява на 2,2 на сто от общите разноски в областта на държавното управление и един процент от европейския брутен национален доход. Палатата пояснява, че когато представя годишен доклад с "положително становище", означава, че данните дават вярна и точна представа за финансовото състояние и са изготвени по счетоводните правила. Становище "с резерви" означава, че палатата не може да даде положителна оценка, но установените нередности не са широко разпространени. "Отрицателно становище" се дължи на широко разпространени нередности.

Делът на отчетените грешки при използването на бюджета на ЕС не представлява оценка за равнището на измамите, неефективността на разходите или разхищенията на средства. Той показва размера на средствата, които не е следвало да бъдат изплатени, тъй като не са били използвани изцяло по правилата на ЕС, допълва палатата.