Предвижданата помощ в случай, че се стигне до 4 етап на пълно затваряне заради пандемията, е в размер на 20% от средните нетни приходи на тези предприятия за 2021 г., като таванът на помощта е до 100 хил. лева, съобщават от Министерството на икономиката.

По отношение на критериите за кандидатстване се уточнява, че всички сектори от българската икономика, които ще бъдат затворени със заповед на министъра на здравеопазването и отговарят на критериите за микро, -малки и средни предприятия, ще имат практически достъп до тази мярка.

Какво се предвижда при четвъртия етап

Националният план за справяне с пандемията предвижда почти пълно затваряне на обществения живот се очаква при четвъртия етап на пандемичната обстановка, когато 80% от интензивните легла в лечебните заведения са запълнени. Тогава ще работят само магазините за хранителни стоки, дрогериите, аптеките, оптиките, зоомагазините, банките, пощите и куриерските фирми, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори. Училищата ще преминат към обучение от разстояние в електронна среда. Детските градини ще останат отворени.

Мярката 60 на 40 продължава 

Преди два дни министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков по време на днешния парламентарен контрол каза, че "подкрепата за бизнеса по мярката 60/40 продължава и през 2022 г., като за момента действието й е удължено до края на февруари". Очакванията са да се запазят работните места на над 75 000 работници и служители, за което ще са необходими около 120 млн. лева, добави министърът. 

Гьоков поясни, че след края на февруари, "при отчитане на епидемичната обстановка в страната и приемането на държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.", действието на мярката ще бъде удължено в съответствие с Временната рамка на Европейската комисия за държавни помощи.