Гражданите на ЕС се сблъскват с трудности при ползването на здравни услуги зад граница. Това сочи доклад на Европейската сметна палата (ЕСП), представен днес.

Само малка част от хората са запознати с правата си да търсят лечение в други държави от ЕС. Установени са проблеми и закъснения при обмена на данни за пациентите по електронен път между държавите. Необходимо е да се подобри осигуряването на достъп до здравно обслужване на хора с редки заболявания, се допълва в доклада.

Правилата на ЕС за здравно обслужване в чужбина от 2011 г. целят да се осигури безопасна и висококачествена лекарска грижа, както и да се въведат средства за възстановяване на разходите при същите условия, както в държавата, чийто гражданин е болният. В ЕС гражданите, потърсили лечение в друга страна от Общността, например планов болничен прием или лекарства, имат право да научат правилата за лечение, за възстановяване на разходи и най-подходящата правна процедура.

ЕСП е проверила дали Европейската комисия наблюдава прилагането на тези правила и дали помага на държавите да съобщават на гражданите правата им. В доклада се отбелязва, че ЕК следи въпроса и помага на държавите, но все още се наблюдават пропуски. Комисията е подценила трудностите по въвеждането на електронното здравеопазване, отчита ЕСП.

Палатата препоръчва на ЕК да помогне повече за разгласяването на правата на пациентите, да улесни международния обмен на здравни данни, да подкрепи достъпа на хора с редки заболявания до лечение. В съобщението на ЕСП са цитирани данни от 2015 г., според които под 20 на сто от гражданите са запознати с правата си по разглежданите въпроси.

Около 200 000 души годишно се в ЕС възползват от здравно лечение в друга държава от Общността. Разходите за покриването на разноски за лечение в чужбина се оценяват на 0,004 на сто от годишния бюджет за здравно обслужване в ЕС.