ЕС е вложил излишно 3,8 милиарда евро за подобряване на управлението на въздушното движение (УВД), показва доклад на Европейската сметна палата, представен днес.

Отчита се, че е постигнато осъвременяване на УВД, но не е било необходимо осигуряването на средства от европейския бюджет, защото тези дейности са щели да бъдат платени и без помощ от ЕС. Значителна част от средствата са отпускани без оценка за необходимост. Не е направено достатъчно, за да се избегне конфликт на интереси и някои от изпълнителите на проекти са се самопроверявали, показва докладът.

От 2005 г. ЕС прилага програмата SESAR, с която се уеднаквяват и обновяват системите и процедурите за УВД. Тези системи се разработват на национално равнище. ЕС е осигурил общо 3,8 млрд. евро от 2005 до 2020 година.

Палатата препоръчва на Европейската комисия да подобри ефективността на проектите; да преразгледа финансовата подкрепа на ЕС и подаването на заявления за финансиране; да следи за ползите от обновяването на УВД. Политиката за Единно европейско небе се прилага от 2004 г., се отбелязва в съобщението на палатата.