Съветът на ЕС прие днес правила за равновесието между професионалния и личния живот на родителите и хората, полагащи грижи. Целта е да се увеличи участието на жените на пазара на труда, използването на отпуск по семейни причини и гъвкави схеми на работа.

Новите правила предвиждат възможности работниците да получават отпуск за грижи за роднини. Родителите и хората, полагащи грижи, ще могат по-добре да съчетават професионалния и личния си живот, а дружествата ще се възползват от по-мотивирани работници, пише в съобщението.

Предвижда се бащата или вторият родител да може да ползва най-малко 10 работни дни отпуск около раждането на дете. Тези дни ще бъдат платени както отпуска по майчинство. Правото на отпуск по бащинство не подлежи на изискване за натрупан стаж. Заплащането на отпуска по бащинство може да бъде обвързано с изискване за шест месеца натрупан стаж. Държавите в ЕС с по-щедри системи за родителски отпуск ще могат да запазят настоящите си национални разпоредби.

Въвежда се право на четири месеца родителски отпуск, от които половината не подлежат на прехвърляне между родителите и са платени. Равнището на заплащане и възрастовата граница на детето ще бъдат определени от държавите в ЕС.

ЕС предвижда работещите, които полагат грижи за роднини, да ползват пет работни дни годишно отпуск. Държавите могат да използват различен срок, могат да дават отпуск за всеки случай поотделно или да въвеждат допълнителни условия за упражняването на това право. /