Европейският съюз въвежда от днес ново средство за пресичане на измамите с ДДС, съобщи Европейската комисия.

По данни на Европейския парламент годишно ЕС губи поне по 50 милиарда евро от измамите с данъка. Според ЕК за 2015 г. събраният ДДС е бил за един трилион евро или седем на сто от БВП.

От днес се въвежда в действие система за оценка на паричните преводи (Transaction Network Analysis, TNA) в ЕС, чрез която европейските и националните власти за борба с финансовите престъпления ще обменят данни.

Целта е измамите да бъдат разкривани и пресичани възможно най-бързо.

При разследванията ще бъдат използвани данни за престъпното минало на заподозрените, както и сведения от Европол и ОЛАФ.