През 2016 г. страните от ЕС са загубили приходи от данъка върху добавената стойност (ДДС) за близо 150 милиарда евро, показват данните в доклад, представен днес от Европейската комисия.

Така нареченото "неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС" представлява разликата между възможните и действително събраните постъпления от данъка, уточнява пресслужбата на ЕК.

Данните показват, че сегашната система на ДДС се нуждае от промяна, съчетана с по-добро сътрудничество на европейските страни, така че да могат изцяло да се възползват от приходите от ДДС.

Спрямо предходната година, през 2016 г. неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в номинално изражение е намаляло с 10,5 милиарда евро до 147,1 милиарда евро. Като относителен дял се е понижило от 13,2 на сто до 12,3 процента от общите приходи от ДДС.

Показателите на отделните държави все още се различават съществено. Неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС е намаляло в 22 държави в ЕС. Добри показатели имат България, Латвия, Кипър и Холандия. При всяка от тях загубите на приходи от ДДС са спаднали с над 5 на сто. Неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС е нараснало в шест държави - Румъния, Финландия, Великобритания, Ирландия, Естония и Франция.

Макар че на равнище ЕС е постигнат голям напредък при подобряването на събирането и управлението на ДДС, сега е ред на държавите да предприемат действия и възможно най-скоро да се споразумеят по много по-широката промяна, предложена миналата година от ЕК, отбелязва Брюксел.

Целта е системата да бъде усъвършенствана и осъвременена за улесняване на дружествата.