Виртуална, с елементи на "swap", е сделката с Гърция за доставка на по-евтин от руския газ. Това каза пред "Фокус" енергийният експерт инж. Христо Казанджиев.

Според него няма как при действащ транзит на руски природен газ през България да бъдат доставяни реални количества LNG газ от гръцкия терминал в южната част на страната.


"Вероятно става въпрос за swap-ова сделка, като "Булгаргаз" купува природен газ на гръцкия регазификационен терминал, но на границата на България част от руския природен газ за Гърция се преотстъпва на "Булгаргаз". Доставката на по-евтин природен газ за нагнетяване в ПГХ "Чирен" все пак е добър опит, който трябва да бъде адмириран.

Количествата природен газ ще се отразят на цените наесен, стига да се запази трендът за намаляване на цените за тръбния газ, което се наблюдава от това тримесечие. Надявам се в четвъртото тримесечие на годината по-евтиният природен газ да даде отражение върху крайната цена за българските потребители", обясни инж. Христо Казанджиев. Той каза още, че България трябва да търси възможности за достъп до други доставчици освен "Газекспорт". По думите му тези възможности ще се увеличават, за което е необходимо сериозно и устойчиво политическо решение.

Енергийният експерт изрази надежда сделката с Гърция да е първопроходна, да създаде необходимата практика и да намери трайно решение.