Преходът към използването на нови и по-чисти енергийни източници трябва да се води на основата на технологиите, а не на идеологиите. Това се посочва в доклад на белгийския център за анализи Жан Гол.

В документа се отбелязва, че политиците са склонни да налагат технологични решения, които имат пряко отношение към всекидневието и разходите на гражданите. Години по-късно тези решения може да се окажат безсмислени. Даден е примерът с биосъставките в горивата, за които първоначално се твърдеше, че ще понижат замърсяването на околната среда от моторните превозни средства. След като се доказа, че очакваният ефект няма да бъде постигнат по този начин, ЕС намали изискванията за количествата на етанола в горивата.

Според доклада, за да се премине към по-широко използване на електрически автомобили, ще бъдат необходими огромни инвестиции в развитието на зарядни станции и строежа на нови електроцентрали. Представен е математически модел, според който едновременното зареждане, обикновено нощем, на електрическите автомобили, дори ако съставляват само една трета от всички превозни средства в страната, ще надвиши националните възможности за производство на ток.

Отбелязва се, че освен този недостатък, съществуват и други пречки пред масовото преминаване към електромобили, сред които е липсата засега на подходящи батерии, способни да осигурят достатъчен пробег. Допълва се, че проблемите на придвижването в градска среда няма да бъдат решени с промяната на използваната технология за задвижване на превозните средства, защото остават предизвикателствата с броя на автомобилите и местата за паркиране.

В доклада се посочва, че едва 10 на сто от пътуванията в града са за удоволствие, а останалите са свързани с работата и задълженията на гражданите. Отчита се необходимостта всяка мярка, свързана с енергийния преход, да не влошава работата на малките дружества, които тепърва се разгръщат покрай растежа на интернет търговията и допринасят значително за задръстванията.

Според оценките в доклада политиците от самото начало са поели в грешна посока за справянето със замърсяването на въздуха в градовете, като са се насочили към транспорта, а не към битовото отопление. Авторите отбелязват, че вместо преход към ток, днешните технологии дават възможност за почти безболезнено преминаване към движение на газ, особено при товарните превози. По тяхно мнение газта е в изобилие, евтина е и е достъпна, освен когато цената й бива повишавана с политически решения.

В документа се посочва, че свободата на движение е една от основните човешки придобивки и ограничаването й е отстъпление от исторически достижения. Авторите на анализа са на мнение, че днешните трудности могат да бъдат решени не със законодателни ограничения, а с прилагането на най-новите технологии. Даден е пример с опита на Китай, където на места се използват датчици в обществените кофи за боклук. Така кофите сами съобщават кога отпадъците в тях трябва да бъдат събрани с камион. Това помага за намаляване на излишното движение в града. Други примери са съобщаването в реално време на данни по спирките на градския транспорт и за свободните места за паркиране.