Очаква се безработицата в Германия да се увеличи през 2020 година противно на тенденцията от последните години, предаде ДПА.

В икономическата си прогноза, публикувана днес, Институтът за макроикономическа политика (ИМП) към фондация "Ханс Бьоклер" предвижда растеж с около 30 000 на броя на безработните на годишна основа.

ИМП, който е обвързан с Германската конфедерация на профсъюзите, посочва, че това се равнява на нарастване на средното равнище на безработицата от 5 процента през 2019 година до 5,1 процента догодина.

Специалистите очакват брутният вътрешен продукт да се увеличи едва с 0,5 на сто тази година и с 0,8 на сто през идната.

Изтъква се важната роля на по-малкия брой национални празници в Германия през 2020 година, тъй като някои се падат през уикендите и не се прехвърлят през седмицата.

Институтът отбелязва, че Германия усеща последиците от международните търговски конфликти, по-бавното икономическо развитие в Китай и продължаващата несигурност около формата на Брекзит.