Всяка топлофикация у нас има работещи очистващи инсталации и електрофитри, за да се ограничи отделянето на емисии от производствената дейност. Навсякъде се правят обновления на съоръженията. Това каза в интервю за 3е-news.net председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТДБ) инж. Кремен Георгиев.

Конкретно за "зелените политики", всяко едно предприятие работи, за да отговори на изискванията на българското и европейското екологично законодателство. Щом днес тези централи функционират, значи спазват всички законови разпоредби. Особено топлофикациите, работещи на въглища, започнаха сериозни обновления както на техните съоръжения, така и на горивната си база, подчерта инж- Георгиев. Той даде и конкретни примери топлофикациите в Перник, Русе и Сливен, където още през миналата година са направени първите стъпки към прехода им за по-чисто производство. Той има предвид закупуването на мощности, с които ще започнат производство на енергия от природен газ. "Синьото гориво" е необходимото преходно гориво за по-слабо негативно въздействие върху качеството на въздуха и изпълнение на целите на Европейския съюз", заяви председателят на АТДБ.

3е-news.net

На въпрос: В кои страни използват газ за прехода си към нулеви въглеродни емисии?, инж. Георгиев посочи за пример Гърция, Чехия, Германия и Италия. Тези държави са заложили в енергийния си план именно използването на газ за "зеления преход". Ние също имаме всички необходими условия и възможности да последваме примера им. Чрез замяната на въглищата с природен газ ще се намалят ефективно емисиите от въглероден диоксид - компонент, който може би е малко подценяван в настоящия енергиен микс на страната. Ако искат централите на въглища да продължават да работят, трябва да изпълнят заложените от ЕС цели за намаляване на емисиите парникови газове с до 50-55% с хоризонт до 2030 г. като част от новата "Зелена сделка".

Инж. Георгиев определи и някои от големите трудности пред които са изправени топлофикациите у нас в следващите години:

"Преходът към нисковъглеродно производство е голямо изпитание за всички централи. Те трябва почти изоснови да променят начина си на работа. За някои изглежда много просто да закупиш нови съоръжения и да минеш от въглища на газ. В действителност това е много дълъг и сложен процес. Подобна инвестиция е скъпа и изисква издаване на редица разрешителни. Отделно ще имат нужда и от нови специалисти и преквалификация на част от персонала за новия начин за производство на енергия."

Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества посочи, че браншовата организация следи промените в българското и европейско законодателство и активно участва в трансформацията на въглищните централи.

"За нас е важно предприятията да продължат да работят нормално, за да се запази енергийната сигурност на страната ни", заяви инж. Георгиев.