"За 10 години ние заспахме и в стратегически план почти нищо ново не постигнахме. Изобщо не сме се приближили до еврозоната. Не само че не сме влезли, а ние не сме по-близо до еврозоната отколкото бяхме през 2007 г., даже сме по-далече от нея". Това коментира пред БНР Николай Василев - бивш вицепремиер и министър на икономиката. Утре той ще е модератор на един от панелите на форум на тема "България в еврозоната. Икономическата логика срещу митовете".

Според него най-добрият момент за влизане в еврозоната е бил преди 10 години. Сега е по-лошо, но все пак е добре да влезем колкото се може по-рано, добави той. Има три групи причини за това, подчерта той и обясни:

"Едната е групата на икономическите аргументи. Страните, които влязат в еврозоната, достигат по-бързо своите западни партньори, стават по-богати, доходите се повишават, има повече инвестиции, туризъм, търговия - изобщо добре е малки страни, като европейските държави, да са част от един по-голям икономически блок и валутен съюз, защото самостоятелно те просто са микроскопични в сравнение с все по-нарастващите и развиващите се държави в Азия и Северна Америка.

Втората група причини са свързани с банковия и финансовия сектор. Всички ние, българските граждани, ще спим по-спокойно, ако знаем, че освен нашата централна банка, и Европейската централна банка ще наблюдава и регулира финансовия сектор в страната. Предполага се, че този контрол ще бъде по-сериозен, по-ефективен. Ако имаше такъв контрол в последното десетилетие, може би една случка нямаше да се случи с една от банките, и може би цялостно секторът щеше да има още по-голям авторитет и спокойствие. Няма проблем с българските банки, но все пак за следващите десетки години ще е много сериозен аргумент за стабилност в банковия сектор.

Третата група причини - това е въпрос на имидж, авторитет и престиж. България иска ли да бъде първокласна европейска държава или не? Лошо е, ако не иска, това означава, че тя не разбира правилно кои са нейните стратегически приоритети"