Европейската комисия предложи днес вземането на решения в социалната политика на ЕС да бъде без единодушие, съобщава БТА.

Повечето области на социалната политика, в които ЕС има правомощия за действие, вече подлежат на гласуване с квалифицирано мнозинство, се отбелязва в съобщение на ЕК.

Благодарение на това през годините беше прието всеобхватно законодателство в социалната област. Въпреки това за много ограничен брой области все още се изисква единодушие сред държавите от ЕС и се прилагат законодателни процедури, при които ролята на Европейския парламент при вземането на решения не е равностойна на тази на Съвета на ЕС.

Това, че в някои свързани области на политиката съществуват гласуване с квалифицирано мнозинство и с единодушие, доведе до неравномерно развитие на европейското законодателство в областта на социалната политика. Въпреки че навсякъде изискванията за защита са високи, в някои случаи се наблюдават пропуски при защитата. Специалните законодателни процедури не дават равностойна роля на ЕП в процеса на съвместно вземане на решения. При бързи, понякога основни промени, е особено важно ЕС да може бързо да намери ефективни решения, пояснява комисията.

С днешното предложение ЕК предлага началото на обсъждане за повишено използване на гласуването с квалифицирано мнозинство в областта на социалната политика. Тази възможност е предвидена в договорите за ЕС, отбелязва комисията. ЕК допълва, че този подход може да бъде разгърнат и към областите на социалната сигурност и социалната закрила на работниците.

Пояснява се, че държавите в ЕС ще продължат да носят отговорност за определянето на особеностите на собствени си системи за социална закрила. Социалните партньори ще запазят своята роля, а националните традиции в областта на социалния диалог ще останат непроменени.

Предложението на ЕК трябва да бъде подкрепено от Европейският съвет единодушно, както и да не срещне възражения от националните парламенти и Европейския парламент в съответствие, за да бъде приложено.