Европейската комисия представи днес препоръки до държавите от ЕС, които трябва да въведат до следващата есен в националните си законодателства новите европейски изисквания за пестене на енергия.

Новите правила целят до 2030 г. в ЕС една трета от използваната от домакинствата енергия да бъде от възобновяеми източници, както и потреблението на енергия да спадне с 32,5 на сто. ЕК очаква държавите да предвидят мерки срещу енергийната бедност, като разработят начини за подкрепа на най-уязвимите домакинства. Държавите следва да изготвят времеви разчет за влиянието на мерките за пестене на енергия.

Препоръчва се при отчитането на предприетите мерки да се взимат предвид само онези действия, които са извършени извън обичайните дейности за намаляване на енергийното потребление. Държавите могат сами да избират къде основно да насочат предвидените мерки - в пестене на вода или в поддръжката на сгради.

ЕК отбелязва, че половината от разходите в ЕС за енергия са свързани с отопление и охлаждане. Комисията настоява потребителите да получават ясни сметки, от които да могат да разберат какво биха могли да променят, за да ползват по-малко енергия. Според комисията е необходимо да бъдат въведени ясни цени на енергията за потребителите в жилищните блокове, както и правила за оспорване на сметки