Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) започва безплатна програма за онлайн обучения и съвети в подкрепа на микро, малки и средни предприятия (ММСП), изправени пред икономическия ефект от коронавирус пандемията, съобщи Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на интернет страницата си.

Програмата на ЕБВР, под надслов "Ноу-хау за ... по време на криза", обединява важна информация в централизиран хъб, където предприемачите могат да получат практическа помощ, включително обучителни материали и съвети за справяне с кризата от ключови индустриални експерти.

Платформата също така предлага местна информация за финансова подкрепа, налична от правителствата и банките в 30 от икономиките, в които ЕБВР инвестира.

Програмата ще се фокусира върху пет бизнес стълба, насочени към управлението на фирмите по време на кризата:

  • клиенти и доставчици,
  • основи на финансовия мениджмънт,
  • финансиране на компания,
  • служителите - ключов актив,
  • мениджмънт и предизвикателства пред лидерството.

Първият модул "Управление на кризата: твоите клиенти и доставчици", който ще предостави съвети върху поддържането на веригата на доставки и входящите парични потоци, вече е наличен, докато останалите модули ще бъдат скоро достъпни. Всички ресурси ще бъдат налични на арабски, английски, руски, украински и турски език.

В следващите месеци, ЕБВР ще работи с партньорски банки и групи за бизнес помощ в рамките на регионите, в които оперира, за да осигури програмата в 30 страни с цел да достигне до над 10 000 човека, работещи в сферата на ММСП, предоставяйки им обучителни ресурси, споделяне на знание и експертни съвети.

Инициативата се финансира от: Европейския съюз (включително през Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси), Казахстан и Фондът за подкрепа на малкия бизнес.