Заплащането за труд, което жените в Европейския съюз получават, продължава да е средно с 16 % по-малко от това на мъжете и това представлява слабо подобрение спрямо 16,2 % от миналата година, съобщи ЕК.

Тази година Европейският ден на равното заплащане се пада на 4 ноември. С него се отбелязва денят, в който жените символично престават да получават заплащане за разлика от своите колеги мъже.

В навечерието на този ден първият заместник-председател на комисията Франс Тимерманс, комисарят по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен и комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова излязоха с изявление.

В него се посочва, че жените в Европа все още работят два месеца без заплащане в сравнение с колегите си мъже, а напредъкът към премахването на това неравенство е твърде бавен. Въпреки че през последните пет години предприехме някои стъпки в правилната посока, трябва да се направи повече и да се действа по-бързо, се казва в документа.

Знанието е сила и следователно колкото повече подобряваме прозрачността относно основните причини за разликата в заплащането, толкова по-добре ще можем да я преодолеем. Прозрачността в заплащането е важна, за да можем да установяваме случаи на дискриминация, както и за да бъде възможно работниците, служителите и потребителите сами да стигат до изводи и да предприемат действия. 64 % от европейците са заявили, че подкрепят публикуването на средните заплати по вид длъжност и пол в тяхното предприятие, се посочва в изявлението.

Прозрачността в заплащането ще ни помогне да се справим с първопричините за разликата в заплащането на жените и мъжете, заедно с други решения като възможността за равно разпределяне на отговорностите за полагане на грижи между жените и мъжете, която новата Директива на ЕС относно родителския отпуск и отпуска за лица, полагащи грижи, позволява.

Затова приветстваме обявените от новоизбрания председател Фон дер Лайен мерки, въвеждащи правнообвързващо изискване за прозрачност в заплащането, които ще бъдат предложени през първите 100 дни от новия мандат на Комисията, се казва в изявлението на комисарите.