Държавен фонд "Земеделие" преведе първия транш от 19 193 877 лева на 4461 животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, съобщиха от пресцентъра на ДФЗ.

Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно за първия транш по тази схема, е определена със Заповед от 9.10.2019 г. на министъра на земеделието и храните. За говеда тя е по 96.44 лв, а за биволи - по 168.76 лв.

Право на подпомагане по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70 процента от референтния брой животни.