В Колективния трудов договор работодателите предвиждат финансово подпомагане на практикуването на спорт и активен отдих на служителите, записа парламентът с окончателно приети разпоредби от новия Закон за физическото възпитание и спорта. Те трябва да създават и осигуряват условия за спортни занимания и за активен отдих на подчинените си.

По предложение на министъра на спорта и с разрешение на министъра на образованието в училищата, след завършен 7-ми клас, могат да бъдат приемани медалисти от олимпийски, световни и европейски състезания, независимо от резултатите от националното външно оценяване и извън утвърдения план-прием.

Предвижда се висшите училища да могат да определят специални стипендии за изявените студенти-спортисти.

В Министерството на отбраната, МВР и НСО могат да се създават многоспортови клубове, реши също парламентът.

Депутатите задължиха държавата чрез Министерството на спорта да подпомага подготовката и участието на националните отбори в състезания.