През 70-те години на миналия век държавите, членуващи в ОПЕК държаха 53% от световната търговия със суров петрол. Това бяха силните години на картела, от него зависеше до голяма степен световната икономика.

Тези времена обаче са отминали безвъзвратно. В началото на 2018 година ОПЕК даваше 32.6% от световния добив и търговия с петрол, а в края на 2019 година прогнозите са неговият дял да слезе до 30%.

Причината е в шистовата революция в САЩ, където добиваният петрол е повече от увеличаващото се търсене, съобщи Министерството на енергетиката на САЩ в своята краткосрочна прогноза за световния пазар на енергоносители.

През 2018 година американските компании са увеличили производството на петрол до 1.8 милиона барела в денонощие, докато търсенето се е увеличило с 1.7 милиона барела.

През 2020 година САЩ планират да добиват още 1.01 барела дневно и ще станат първата държава в света, която е преминала границата от 13 милиона барела добив на петрол на денонощие.

За да поддържа приемливи цени, ОПЕК ще трябва отново да съкрати добивите си с поне 1 милион барела дневно, прогнозират от американското министерство.

Подобно развитие на ситуацията има и на пазара за природен газ. От 2017 година САЩ станаха износител на енергийната суровина. Те вече имат договори за доставка на втечнен природен газ не само за съседните си държави, но и за Европа.