Стартъпи могат да получат безвъзмездно финансиране в размер на 135 000 евро от инициативата EIT Health, с подкрепата на Европейския комитет и Европейския институт за иновации и технологии (EIT), като срокът за подаване на документите за InnoStars Awards е 15-ти май 2018, съобщават от EIT Health.

Конкурсите са три, като безвъзмездните средства се предоставят на стартиращи компании в областта на здравеопазването. Целта е иноваторите да могат да превърнат своите новаторски идеи в търговски решения.

InnoStars Awards,European Health Catapult и HeadStart Funding са акселераторни и обучителни програми на EIT Health, които подпомагат компании или иновативни екипи да стартират собствен бизнес, ръководят ги в процеса на развитие на бизнеса им и навлизането на международния пазар, като използват своята мрежа от водещи европейски здравни и фармацевтични компании, научни университети и научноизследователски институции с техния потенциал и познания за пазара.

Конкурсът InnoStars Awards търси микро и малки предприятия, стартиращи технологични фирми и стартиращи компании в секторите на здравеопазването и ИТ сферата, които вече имат прототип или минимум жизнеспособен продукт (MVP). Те могат да кандидатстват до 15 май 2018.

Одобрените кандидатури ще получат менторство и обучение, както и безвъзмездно финансиране в размер на 8000 евро. Средствата се определят за бизнес развитие, регистрация на продукта, писане на бизнес план и за придобиване на предприемачески опит в реална среда от група експерти. Първите три най-успешни екипа ще получат 60 000 евро, за да разработят своя продукт или прототип.

Програмата за обучение и развитие European Health Catapult, която е отворена за кандидатстване до 27 април 2018, е за микро и малки предприятия (с под 50 служители) и стартиращи компании, които вече са навлезли в сферата на медиицинските технологии, биотехнологии или дигитално здраве.

Програмата доразработва бизнес плановете на компаниите, развива умения за водене на преговори и убеждаване и предоставя достъп до мрежата от международни инвеститори на EIT Health. Избраните топ 15 компании ще могат да участват в двудневен лагер, за да развият предприемаческите си уменията, а 9 от най-добрите регионални финалисти ще получат безвъзмездно финансиране от 35 000 евро. Финалистите от ще се срещнат на EIT Health Summit в Лондон, където първите три компании от всяка категория ще получат съответно - 20 000 евро, 15 000 евро и 10 000 евро.

За програмата HeadStart Funding може да се кандидатства до 27 април 2018. Тя е отворена за фирми в ранна фаза и малки и средни предприятия с цел разработване на нови продукти и услуги, свързани със здравословния начин на живот, активното стареене и подобреното здравеопазване. Програмата подпомага кандидатите в реализирането на следващите стъпки към пазара и ги обучава как да съкратят времето за пускане на пазара на иновативни продукти и услуги. Също така, помага да се провери нуждата и ползата от продукта или услугата за потребителите, клиентите и партньорите, както и увеличава възможността за привличане на допълнителни частни инвестиции.