Държавата ще купува тока на 100 администрации накуп, за да постига по-добри цени. Това става ясно от проект на промени в постановление на МС, внесен от вицепремиера Асен Василев, предава "24 часа".

В края на януари той заяви, че обсъжда централизирана покупка на ток на фиксирани за 12 или 24 месеца договори. Така нямало всяка библиотека да си избира търговец и да разбира от цени на електроенергията.

В проекта се предлага да се премине към централизирано възлагане на обществената поръчка за доставка на ток за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации.

Те ще се обявяват и възлагат от Централния орган за покупки. В постановлението е записано, че той е към министъра на финансите , който в момента е Асен Василев.

В мотивите за промяна на постановлението е посочено, че значителна част от публичните възложители са срещнали затруднения при самостоятелното възлагане на доставка на електрическа енергия през 2021 г. Причинита е повишаването на цените, което е довело до многобройни случаи на прекратени обществени поръчки и договори за доставка на електроенергия.

Освен включването на тока в централизираните доставки се предвижда Централният орган за покупки да обявява обществени поръчки и за предоставяне на фиксирани и мобилни телефонни услуги за нуждите на администрациите. Според доклада на Василев поръчките могат да бъдат унифицирани, за да се постигне по-голяма прозрачност, вместо всяко ведомство само да си избира оператор.