Според Европейската Комисия не по-късно от октомври 2021 година страните трябва да въведат национална система за мониторинг на отпадъчните води за събиране на информация за наличие на SARS-CoV-2 и негови разновидности в отпадъчните води.

Европейската комисия препоръчва на страните да правят постоянно изследване на наличие на SARS-CoV-2 и неговите вариации в отпадъчните води. Не е тайна за учените в тази сфера, че с изследването на отпадъчните води може да се установи здравословното състояние на населението и дори според различни проучвания наличието на COVID-19 е доказано в отпадъчните води на Ухан поне 6 месеца преди да се появи вируса и да се заговори за него.

Национални системи за мониторинг в населени места над 150 000 души

Затова ЕК силно препоръчва на страните колкото е възможно по-бързо и не по-късно от октомври 2021 година да въведе национална система за мониторинг на отпадъчните води за събиране на информация за наличие на SARS-CoV-2 и негови разновидности в отпадъчните води.

Системата за мониторинг би трябвало да покрива значителна част от населението на страните -членки. Надзорът трябва да включва най-малко отпадъчните води от големите градове с над 150 000 души жители със задължение да вземат проби най-малко два пъти седмично.

Ако е необходимо могат да се избират допълнителни области за изследване, за да се покрие ефективно различна част от населението или за да се разбере по-добре циркулацията на вируса, свързана с движението на населението през различни територии (например туристически местности през летния период).

Здравният статус на населението може да се установи при изследване на отпадъчните води

Антимикробната резистентност (AMR) е сериозна заплаха за глобалното обществено здраве, но получаването на представителни данни за AMR за здрави човешки популации е трудно. Учените използват метагеномен анализ на непречистени отпадъчни води, за да характеризират бактериалния резистом от 79 места в 60 страни. Учените откриват системни различия в изобилието и разнообразието на микроби в гените между Европа/Северна Америка/Океания и Африка/Азия/Южна Америка. Откритията показват, че глобалното разнообразие и изобилие на AMR гените варират в зависимост от региона и подобряването на санитарните условия и здравето може потенциално да ограничи глобалната тежест на AMR. Изследването показва, че метагеномен анализ на отпадните води е подходящият икономически осъществим подход за непрекъснат глобален надзор и прогнозиране на вирусните инфекции.

Интересното е, че Националният център по инфекциозни и паразитни болести се включва с проучване на пречиствателната станция за отпадни води в София и участва в проекта за глобален мониторинг на антимикробната резистентност, за който може да научите повече ТУК. А ние ще ви разкажем и по-подробно в следваща статия. Българските фирми SGP Biodynamics, Qubido и Съвместния геномен център в момента осъществяват пилотен проект за наличие на вирус SARS-Covid-19 в отпадъчните води на Перник.

3e-news.net